Trashëgimia në Britani sipas Sheriatit

Autoritetet britanike bazohen në Sheriatin Islam duke e miratuar si burim legjislativ për komunitetin islam lidhur me çështjet e trashëgimisë.

“Miratimi i sheriatit islam si një burim ligjor për pjesëtarët e komunitetit islam lidhur me çështjet e trashëgimisë do të nxisë përvoja të mira në sistemin ligjor britanik.”- thuhet në gazetën britanike The Telegraph.

Kjo është hera e parë që Britania bazohet në sheriatin islam si një burim legjislativ në dispozitat që i zbaton.

Në Britani jeton një komunitet i madh musliman, por megjithatë atyre u mungon një përfaqësim politik i denjë i tyre.

Komuniteti musliman në Evropë i është ekspozuar një persekutimi të gjerë që nga sulmet e shtatorit 2001.

Share Button