Shtohen ankesat e myslimanëve të Evropës për diskriminim dhe keqtrajtim

Rezultatet e sondazhit më të fundit të Agjencisë për të Drejtat Themelore të Bashkimit Evropian tregojnë se numri i myslimanëve të cilët kanë ankesa për diskriminim dhe keqtrajtim është shtuar në masë të madhe në shoqëritë e Evropë.

Myslimanët po ndjejnë se për shkak të fesë së tyre, ata po diskriminohen më shumë.

Share Button