Sa faqe interneti ekzistojnë në botë?

Shumica e faqeve të internetit në botë nuk jetojnë më tepër se 2 muaj. Kohëzgjatja e një faqeje mesatare nuk është më tepër se 100 ditë.

Numërimi i të gjitha faqeve që gjenden në internet është i vështirë, por ekzistojnë shifra që flasin se sa faqe mund të ketë gjigandi i informacionit global.

Më 1994, ka patur rreth 3000 faqe interneti. Deri më 2014, ka patur më tepër se një miliardë të tilla.

Për shkak se shumë faqe inaktive zhduken së numëruari, aktualisht numri total I faqeve shkon afër 1 miliardë, raporton “Internet Live Stats”.

Pritet që të tejkalohet numri i një miliardë faqeve nga fundi i vitit 2015 apo 2016.

Share Button