Optimistët kanë të gjithë një cilësi të përbashkët

Njerëzit opitimistë të cilët e shohin gjithnjë botën me ngjyra, kanë të gjithë pa përjashtim një të metë.

Dhe e dini cila është ajo?!

Ata janë gjithnjë me vonesë, në çdo takim, intervistë pune, etj.

Kjo sipas studiuesve është një defekt që këta njerëz kanë dhe që shpeshherë i mërzisin edhe njerëzit e tjerë përreth.

Kjo gjë vjen nga fakti që ata janë gjithnjë rehat.

Share Button