Nis në Tetovë seminari ndërkombëtar i Albanologjisë

Ka nisur në Universitetin Shtetëror të Tetovës punimet Seminari IX Ndërkombëtar i Albanologjisë.

Tema qendrore e Seminarit është:Lokalja dhe universalja në kulturën shqiptare ndërkohë që punimet do të zhvillohen në këto sesione:

SESIONI I GJUHËSISË: “Prurjet leksikore, dialektore dhe krahinore në fushë të shqipes”

SESIONI I LETËRSISË: “Letërsia shqipe e krijuar në Maqedoni si pjesë integrale e letërsisë
shqipe”

SESIONI I HISTORISË: “Maqedonia – një problem aktual dhe historik”

SESIONI I ETNOKULTURËS: “Kanunet Shqiptare’.

Share Button