Miratohet financimi për 10 shërbime të plota spitalore

Qeveria miratoi në mbledhjen e sotme projektvendimin për financimin e paketave të plota të disa shërbimeve të nefrologjisë, të kardiologjisë, kardiokirurgjisë dhe implantin koklear. Bëhet fjalë për 10 shërbime spitalore: Dializa, Transplanti i veshkave, Terapia e flakjes akute, Pacemaker definitive, Angiografi koronare, Angioplastikë koronare, Interventet valvolare, Intereventet kongenitale, Bypass koronar dhe Implanti koklear për fëmijët me probleme dëgjimi.
Ministri i Shëndetësisë, Ilir Beqaj, tha se paketat e shërbimeve shëndetësore do të financohen nga fondi në masë të njëjtë si në institucionet shëndetësore publike, ashtu dhe për ato private.
“Miratuam një vendim që praktikisht fillon financimin e paketave të shërbimeve të kujdesit spitalor në Shqipëri. U miratuan 10 paketa , në katër grupe, posta e shërbimeve do të financohet 100% nga fondi i sigurimit të detyrueshëm të kujdesit shëndetësor. Janë katër grupe siç e thashë, në shërbimet e nefrologjisë, kardiologjisë, kardokirurgjisë dhe implantit koklear. Është një punë voluminoze e realizuar në kohë optimale në bashkëpunim midis fondit dhe shërbimeve universitare spitalore. Ne bëhemi gati me miratimin e paketave dhe me ndryshimin e vendimit për financimin e spitaleve, të finacojmë këto lloj shërbimesh edhe në institucionet jopublike.Jemi të vetëdijshëm që nevojat tona nuk plotësohen plotësisht në institucionet publike, prandaj për atë pjesë të nevojave që nuk plotësohen në institucionet publike për këto paketa do të plotësohen edhe me institucionet jopulike. Është një mbajtje e angazhimeve që kemi marrë, dëshmi e faktit që interesi ynë primar është përdorimi me efektivitet i parave publike për përmirësimin e kujdesit shëndetësor. Është nismë që realizohet për herë të parë, do vijomë edhe me paketa të tjera” tha Beqaj pas mbledhjes së qeverisë. Ministri bëri me dije brenda 30 ditëve do të krijohet për herë të parë regjistri i përfituesve të paketave shëndetësore, i cili do të mbahet në fond dhe administrimi i tij do të bëhet në bashkëpunim me shërbimet universitare.

Share Button