Gjenocidi grek ndaj shqiptarëve në vitin 1914, kur do t’i paguajnë masakrat ndaj shqiptarëve?

Nga: Kristo Dako
Për: Aubrey Herbert, kreun e Komitetit Shqiptar në Londër.

Trupat e rregullta greke që morën në zotërim Kodrën, një fshat pranë Tepelenës, ftonin të gjithë fshatarët, burrat, gratë dhe fëmijët, që të mblidheshin në kishën ortodokse. Kur të gjithë u mblodhën, 230 në numër, oficerët grekë urdhëruan ushtarët të gjuanin mbi ata me armë automatike. Të gjithë u vranë, kokat e tyre u prenë dhe u varën në mure. General De Veer i Misionit Holandez shkoi në këtë fshat, pa këtë mizori të tmerrshme greke dhe mori pamjen e kësaj pamje të tmerrshme.
Në qytetin e Korçës dhe në 8 fshatra përreth, ka njëzet mijë (20.000) refugjatë. Kanë nevojë për ndihmë të menjëhershme për t’i mbajtur ata të gjallë.

Juaji shumë sinqerisht,
Kristo A. Dako

* Dokumenti është i ruajtur në Qendrën e Trashëgimisë të Somersetit, Taunton, U.K.

From: Christo Dako
To: Aubrey Herbert, head of the Albanian Committee in London.

The Greek regular troops taking possession of Kodra, a village near Tepeleni, invited all the villagers, men, women and children, to gather in the Orthodox church.When all were assembled, 230 in number, the Greek officers ordered the soldiers to fire onthem with the machine guns.All were killed, their heads were cut off and were hung on the walls.General De Veer of the Dutch Mission went himself to this village, saw this terrible Greek cruelty and took the picture of this horrible sight.
In Kortcha city and 8 surrounding villages, there are twenty thousand refugees.Immediate help is needed to keep them alive.

Yours very sincerely,
Christo A. Dako

Share Button