Art

Radio Kontakt ka një eksperiencë shumëvjeçare në transmetim. Megjithëse e lindur në një periudhë shumë të vështirë (shtatori i vitit 1997), është media që bëri histori me emrin dhe stafin e saj profesionist. Ajo hapi e para rrugën e pashkelur te mediave të pavarura dhe të lira.

 
Radio Kontakt është një nga radiot më të vjetra në tregun mediatik-audio shqiptar. Kjo radio transmeton në frekuencën 89.3 MHz (FM), duke zënë më shumë se 75% të territorit të Shqipërisë.
 
Gjatë historikut të saj prej afërsisht një çerekshekulli, ajo ka njohur ngritje të vazhdueshme në cilësinë e transmetimit si dhe të programeve.
Radio Kontakt gjithnjë ka synuar që të jetë një media që mbështet mendimin përparimtar, fjalën e lire, ruajtjen e traditës dhe kulturës kombëtare, si dhe vlerave të kulturës botërore.
 
Kjo radio transmeton 24 orë dhe 70 përqind e programacionit të saj emitohet drejtpërdrejt. Në emisionet dhe edicionet informative përfshihen të gjitha ngjarjet lidhur me aktivitetet  që janë në interes dhe dobi të opinionit publik shqiptar.
Një vend i veçantë i kushtohet programeve për ambientin, për të rinj, çështjes së gruas dhe barazisë gjinore, arsimit, shëndetësisë, kulturës, sportit, luftimit të dukurive negative (korrupsioni, trafikimi, narkomania, prostitucioni, çështjet sociale, abuzimi i fëmijëve  etj.),  ndërsa si programe speciale përfshihen çështjet fetare, nga të cilat përftohet elementi edukativ dhe orientues drejt vlerave të shoqërisë.
Parimi bazë i të gjitha transmetimeve të radio Kontaktit është objektiviteti, profesionalizmi dhe paanësia. Këto parime respektohen me rigorozitet nga gjithë stafi i radio Kontaktit, si dhe nga rrjeti i bashkëpunëtorëve të saj.
Me moton”Kënaqësia e ditës suaj” ajo mbush ditët e të gjithë dëgjuesve të apasionuar pas radios me gjithçka që ata kanë nevojë.
Share Button